Strona główna
Informacje
Historia szkoły
Kadra
Nasze Klasy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Osiągnięcia naszych uczniów
Galeria
Kontakt
Nasi Absolwenci

Archiwum
2012-2015
2015-2017
2017-2019


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Pedagog szkolny.
Deklaracja Dostępności
Dokumenty
Dla Rodziców
Logopeda
Biblioteka
Nauka Online


Witamy!

Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Zaryniu. Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Wierzbinek, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.Misja:

Nasza Placówka wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracuje z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego.Wizja:

W naszej szkole dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości dla innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. Wychowujemy człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.


Wykonane przez :Karolina Radaszewska
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły, dokumenty, zdjęcia, i inne materiały są własnością Szkoły Podstawowej w Zaryniu.

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin