Strona główna
Informacje
Historia szkoły
Kadra
Nasze Klasy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Osiągnięcia naszych uczniów
Galeria
Kontakt
Nasi Absolwenci
Archiwum
2012-2015
2015-2017


Dokumenty
Dla Rodziców


Historia naszej szkoły

Z opowieści ustnych mieszkańców wynika, ze już przed wojną w Zaryniu była szkoła – prawdopodobnie na „rogu”- ale nie jest dokładnie sprecyzowane gdzie. W okresie międzywojennym w zaryńskiej szkole uczono już w systemie dwuklasowym. W roku szkolnym 1936/1937 zawiązano komitet budowy nowej szkoły. Zaczęto gromadzić fundusze i materiały. Niestety wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. Po wojnie siedmioklasowa szkoła podstawowa, mieści się w domu z czerwonej cegły na przeciwko stacji kolejowej (późniejszy dom państwa Jezierskich). Jedna izba klasowa znajdowała się w budynku, w którym potem był stary dom nauczyciela nazywany przez uczniów „kurnikiem”. Okres powojenny nie przyniósł istotnych zmian. W latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych kierownikiem szkoły był Zdzisław Czajkowski. Dopiero w roku 1966 rozpoczęto budowę nowej szkoły w ramach hasła „tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”, którą oddano do użytku 1 IX 1968r. była to ośmioklasowa szkoła. Zatrudnionych było wówczas 10 nauczycieli. Pierwszym kierownikiem i jednocześnie organizatorem nowo utworzonej placówki został Stefan Winconek. Do grona nauczycielskiego należeli wówczas: B. Jarzynowska, M. Grabowska, L. Kurowska, I. Staszak, M.Hont, J. Winconek, Z. Waszak, U. Ziętkiewicz i E. Koch. W pierwszym roku do nauki przystąpiło 192 uczniów. Obok szkoły zbudowano dom dla nauczycieli. Od początku lat sześćdziesiątych XX wieku zarówno nauczyciele jak i uczniowie zaangażowali się w różnorodne formy pracy organizacyjnej i społecznej. Na pierwsze miejsce wysunęły się: działalność kółek teatralnych, żywego słowa, zespołów muzycznych, szkolnych klubów sportowych oraz kół zainteresowań. Na terenie szkoły działały liczne organizacje jak np. PCK, SKO, LOP, harcerstwo, kółko turystyczne PTTK W końcu lat siedemdziesiątych XX w., po odejściu Stefana Winconka, dyrektorem szkoły został Antoni Racinowski, a następnie Irena Karpińska i Olesława Migdalska. Po zakończeniu kadencji Pani Olesławy Migdalskiej, dyrektorem szkoły ponownie została Pani Irena Karpińska, która funkję tą pełniła do 31.08.2012 roku. Od 1 września 2012r. dyrektorem szkoły jest Pani Władysława Radzimska.

Wykonane przez: Karolina Radaszewska
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły, dokumenty, zdjęcia, i inne materiały są własnością Szkoły Podstawowej w Zaryniu.