Strona główna
Informacje
Historia szkoły
Kadra
Nasze Klasy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Osiągnięcia naszych uczniów
Galeria
Kontakt
Nasi Absolwenci
Archiwum
2012-2015
2015-2017


Dokumenty
Dla Rodziców


Samorząd Uczniowski      Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Tworzą go przedstawiciele klas I - VIII. Rada Uczniowska jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. W jej skład wchodzą uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu spośród wszystkich samorządów klasowych. Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.Skład samorządu


Przewodniczący Gracjan Beneturski
klasa VIII
Zastępca Natalia Pieńkowska
klasa VIII
Skarbnik Jakub Sosnowski
klasa VIII

Opiekun samorządu
mgr Anna Beneturska

Wykonane przez: Karolina Radaszewska
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły, dokumenty, zdjęcia, i inne materiały są własnością Szkoły Podstawowej w Zaryniu.